AKTUÁLNĚ / Společnost

Před dvaceti lety byl odhalen památník na místě starého židovského hřbitova
 
Autor / zdroj foto: Hana Bartková

Prostějov

11. července 2001 byl odhalen památník na místě starého nebo též druhého židovského hřbitova v Prostějově v dnešní Studentské ulici.

Podnět k jeho zřízení dala prostějovská rodačka Maud Beerová z Tel Avivu. V devadesátých letech navštěvovala rodný Prostějov a všímala si neutěšeného stavu židovských objektů. 31. července 1997 napsala dopis tehdejšímu starostovi města Janu Šverdíkovi. Uvedla v něm mimo jiné toto: „Naproti kostela sv. Petra je místo, kde se nacházel náš starý židovský hřbitov. I to by se mělo označit. Naši potomci a jiní turisté česky neumí, proto by vše mělo být přeloženo aspoň do angličtiny, židovské objekty do hebrejštiny.“ Dalším iniciátorem byl tehdejší ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova PhDr. Václav Kolář.

Město Prostějov potom ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně nechalo vybudovat památník. Autorem návrhu byl Ing. arch. Blahoslav Adamík. Pomník ve tvaru dvou mramorových desek připomíná židovské macevy a nese česko-hebrejský text: „V těchto místech byl v letech 1801–1908 židovský hřbitov.“ Okolí je vydlážděno a uprostřed je několik velkých kamenů. Je zde však chyba v letopočtu. Není to datum zániku hřbitova, ale datum ukončení pohřbívání. Hřbitov byl 20. července 1943 koupen německým vedením radnice jako arizovaný židovský majetek od Vystěhovaleckého fondu pro Čechy a Moravu.

V letech 1943–1944 byly náhrobky vytrhány a městem rozprodány kamenickým firmám a soukromníkům a pohřebiště bylo nenávratně zdevastováno. Dodnes se v zemi nacházejí ostatky téměř dvou tisíc židovských obyvatel Prostějova.

Památník byl slavnostně odhalen před dvaceti lety – 11. července 2001 – za účasti vedení města Prostějova, členů Židovské obce Brno, hostů z Izraele a prostějovských občanů. Společně jej odhalili starosta města Prostějova Jan Tesař a Marta Krausová z Izraele.

S krátkým proslovem vystoupil vrchní kantor Židovské obce Brno Arnošt Neufeld. „Krvácí a bolí mě srdce, stojíme před školou, do které chodí děti a my nemáme děti, ani mladou generaci. To je následek holocaustu. Zachránila se pouze střední generace, která žije ve smíšených manželstvích. A ta už tak nedodržuje naše náboženské tradice,“ uvedl Arnošt Neufeld.

Předseda Židovské obce Brno Petr Weber poděkoval městu Prostějovu a všem jeho občanům za vybudování památníku. „Je dobré, že město má paměť. Horší už je, že často přicházíme – a nejen v Prostějově – na mrtvá místa. Podobné pomníčky jsou často jedinou připomínkou kdysi kvetoucí židovské komunity,“ řekl ve svém vystoupení Petr Weber. Zároveň vyslovil přání, aby sem alespoň jedenkrát ročně přišli žáci se svými učiteli na hodinu občanské výchovy a připomněli si význam tohoto místa a stručnou historii prostějovské židovské komunity.

Autor / zdroj: Hana Bartková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.